Nätbaserat kursmaterial för block 4: Utveckling och framtidsscenarier

Här hittar du allt nätbaserat kursmaterial (videoföreläsningar, filmer, ljudklipp och artiklar) för kursblock 4 i veckoformat.

Observera att det under kursblock 4 är det obligatoriskt att läsa ur de två kursböckerna (se läsinstruktioner på kurshemsidans huvudsida.) Utöver läsning i kursböckerna är det även obligatoriskt att ta del av allt nätbaserat kursmaterial som inte är märkt med "frivillig fördjupning".

Det är viktigt att du inte hoppar fram i schemat och tar del av materialet för nästkommande kursblock i förväg. Gör du detta kan det hända att du missar något som inte publicerats ännu. När det aktuella kursblocket startar kommer det materialet som är publicerat vecka för vecka inuti blocket vara färdigt. Du kan alltså ta del av materialet inom varje kursblock när du vill men det är viktigt att du tar del av materialet i den ordning som angetts och det är viktigt att du tagit dig igenom allt material innan gruppdiskussionerna äger rum (under sista veckan i varje kursblock, med undantag för kursblock 5).

Glöm inte de deadlines som finns för kursblock 4:

Under vecka 17 ska gruppdiskussionen äga rum. Inom gruppen bestämmer ni tillsammans vilken dag och tid diskussionen ska äga rum. Diskussionen måste pågå i minst två timmar. Vissa grupper kommer vilja träffas på valfri fysisk plats och vissa grupper träffas på valfritt sätt över Internet, detta avgörs i början av kursen. Om gruppen träffas över Internet bestämmer ni tillsammans inom gruppen om ni ska göra det via skriven chatt eller audio/video-chatt och även vilket dataprogram ni ska använda er av (till exempel Skype). Ett diskussionsprotokoll ska lämnas in från varje grupp efter varje diskussion (oavsett hur diskussionen utförts). Mer instruktioner för gruppdiskussionerna hittar du på kurshemsidans huvudsida!

Senast tisdagen den 30 april ska du lämna in uppgiften Individuella skriftliga reflektioner från kursblock 4 som sammanfattar dina tankar och åsikter om både kursmaterialet och gruppdiskussionen från det aktuella kursblocket. Samma dag ska varje diskussionsgrupp lämna in ett diskussionsprotokoll från diskussionen som ägde rum under vecka 17.

Mer information om deadlines, examinationsuppgifter och gruppdiskussionsinstruktioner hittar du på kurshemsidans huvudsida.

________________________________________________________________________________

Nätbaserat kursmaterial för kursblock 4, vecka för vecka: