Arkiv och information från kursen 2012

Kursinformation                                              

Schema från block 3, 2012-12-04

Instruktioner för intervju av forelasare

Instruktioner, studentdriven workshop

Instruktioner för projektplanering

Förseminarieuppgift sem block 3 (26/10)

Instruktioner för statusrapport

Instruktioner projektrapport