Author Archives: Jakob

Workshopförberedelser

Förberedelser inför resterande workshops och seminarier på kursen finns att hämta här:

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Workshopförberedelser

Förberedelser inför crit 4

Här finns förberedelser inför crit 4 (20 maj) att hämta:

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Förberedelser inför crit 4

Schema uppdaterat

Schemat för Förändringsprocesser är uppdaterat, med följande ändringar:

  • Tematiskt samtal med Hanna Wetterstrand den 8 april är flyttat till kl 11–12.30
  • crit 2 är flyttad från den 23 april till den 24 april kl 13-16
  • workshopen den 24 april utgår (felskrivning i förra schemat)
Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Schema uppdaterat

Kompletteringsuppgifter för kursens första två veckor

Kompletteringsuppgifter för kursens första två veckor läggs löpande in i pdf-dokumentet nedan:

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Kompletteringsuppgifter för kursens första två veckor

Kompendium

Kursens artikelkompendium finns nu att hämta här (klicka på bilden för att öppna) samt under fliken "Förändringsprocesser" ovan.


kompendium

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Kompendium

Förändringsprocesser: schema och kurslitteratur

Unknown

Vi håller i dagarna på med de sista förberedelserna inför kursstarterna nästa halva av terminen och ser fram emot en inspirerande och kreativ fortsättning på b-kursen.

Kurslitteratur för kursen Förändringsprocesser - ledarskap, organisation och kommunikation är som följer:

  • Senge et al. The Necessary Revolution: How Individuals and Organizations are Working Together to Create a Sustainable World. New York: Doubleday. Både utgåvan från 2008 och den från 2010 fungerar bra (och förmodligen andra utgåvor också, om de finns).
  • Texter i kompendium som kan köpas vid kursstart till självkostnadspris.

Preliminärt schema finns i under "Scheman och kursinfo" ovan.

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Förändringsprocesser: schema och kurslitteratur

Program för uppsatskonferensen

Nu har vi satt ihop programmet inför tisdagens uppsatskonferens. Det ser sammantaget väldigt spännande ut. I programmet framgår tydligt i vilken session du kommer att delta i och vilken abstract/uppsats-diskussion du kommer att leda. Programmet hämtas här:

För instruktioner för hur ni förbereder er inför konferensen, se dokumentet "Instruktioner för abstract och uppsatskonferensen".

Alla abstract finns att hämta på Studentportalen (i mappen 5. abstract - samma som där ni lämnade in era abstract). Inför sessionerna vill vi att ni ska ha läst alla abstracts som kommer att diskuteras (så att alla kan delta konstruktivt i diskussionen). Det gäller också de som går på sessionen utan att själv presentera.

Glöm inte att återkomma till oss snarast om du är allergisk mot något. Vi kommer att bjuda på en lättare lunch.

Vi ser fram emot att ses!

Posted in Hållbar utveckling B, Uncategorized | Comments Off on Program för uppsatskonferensen

Inför uppsatskonferensen

Hej!

Vi ser verkligen fram emot att ta del av era diskussioner under uppsatskonferensen nu på tisdag! Här kommer lite mer information om processen framöver:

1) När vi har fått in era abstracts imorgon kommer Sara och jag att göra ett slutgiltigt program för konferensen, placera varje inlägg i en tematisk session och tilldela varje abstract en opponent. (Om ni ska delta på konferensen men av något skäl inte kommer att hinna lämna in en abstract innan kl 12 imorgon, är det därför viktigt att ni meddelar oss så att vi kan placera er i en session och tilldela er en opponent.) I programmet kommer det att framgå både vilken session ni kommer att presentera i och vilket annat abstract ni kommer att leda en diskussion kring under själva konferensen. Instruktioner för opponenten finns i dokumentet "Instruktioner för abstract och uppsatskonferensen" på www.cemusstudent.se.

2) Konferensprogrammet kommer att läggas upp på www.cemusstudent.se imorgon (fredag) eftermiddag. Vi kommer också göra alla abstracts tillgängliga på studentportalen så att ni som opponenter kan förbereda er diskussion ordentligt. Alla abstracts kommer också att sammanställas på måndag så att ni har möjlighet att få en överblick inför konferensen och ta del av alla spännande uppsatsprocesser som är igång.

3) En lättare vegetarisk lunch kommer att serveras under konferensen. Meddela gärna ev. allergier till oss så att vi kan planera för det.

4) Frågan har kommit upp vid några tillfällen kring hur ni ska behandla resultatdelen i era abstracts på era presentationer på uppsatskonferensen. Många har inte kommit igång med datainsamlingen än och har därför av förståeliga skäl inte så mycket resultat att presentera. Därför vill jag bara förtydliga det är precis så uppsatsprocessen brukar se ut. Men de flesta har en idé om vilken data de tänker samla in (exempelvis vilka ni tänker intervjua) och vilka frågor ni vill ställa materialet. Så skriv abstractet utifrån där ni är i processen just nu, och ni behöver inte skriva in resultat eller analys i abstractet/konferenspresentationen om ni inte har något än. (Men har ni redan nu börjat samla in material bör ni självfallet skriva in några meningar om det i abstractet, och har ni funderat på förväntade slutsatser kan ni naturligtvis lyfta in dem.) Lyft däremot gärna in vilken typ av material ni har tänkt att använda er av och frågorna ni har tänkt ställa det.

Hör av er om ni har några frågor och lycka till!

Hälsningar,
Jakob

PS: Det här skulle egentligen skickats genom studentportalen, som kraschade (och tog bort ursprungsversionen av detta meddelande), så jag hoppas ni hittar hit istället.

Posted in Hållbar utveckling B, Uncategorized | Comments Off on Inför uppsatskonferensen

Textseminarium 26 feb inställt

Efter att ha gått igenom schemat och uppsatsprocessen har vi bestämt oss för att ställa in textseminariet den 26 februari så får ni mer tid att jobba vidare med uppsatserna med stöd från input på idéskisser och från handledning. Vi ses istället på uppsatskonferensen den 4 mars, där ni också får tillfälle att ge varandra mer input på era processer.

Lycka till!

Sara & Jakob

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Textseminarium 26 feb inställt

Abstract och uppsatskonferens

Här finns instruktioner för abstract och förberedelser inför uppsatskonferensen nästa vecka. Vi ser fram emot en inspirerande och givande dag!

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Abstract och uppsatskonferens