Author Archives: Karin

Stort tack för ert deltagande i kursen!

Vi vill passa på att säga stort tack för ert deltagande i kursen! Ni har varit fantastiska och vi är imponerade av allt ert jobb och engagemang! Stort tack för den här terminen och all lycka till i framtiden!

Vänlig hälsning
Karin och Sofia

Posted in Hållbar utveckling A | Comments Off on Stort tack för ert deltagande i kursen!

Kompletteringsuppgift för dig som missat för många föreläsningar

Du måste närvara på minst 10 av kursens föreläsningar för att få godkänt. Utöver detta måste du närvara på de obligatoriska seminarierna och den obligatoriska kursavslutningen. De två projektverkstäderna räknas i det här fallet som föreläsningar.

Posted in Människan och naturen | Comments Off on Kompletteringsuppgift för dig som missat för många föreläsningar

Gruppindelning och tider inför muntan nu på fredag den 13/12 klart!

Dokument finns uppe här på hemsidan och är utmailat till alla mailadresser!

Posted in Hållbar utveckling A | Comments Off on Gruppindelning och tider inför muntan nu på fredag den 13/12 klart!

Schemaändring för onsdagen den 11 december

En schemauppdatering för Hållbar utveckling A angående nästa vecka: Ny föreläsning för kursblock 3 inlagd på onsdagen den 11/12 klockan 18:30-19:45. Lokal är Kerstin Ekman-salen i Uppsala Stadsbibliotek. Föreläsningen samarrangeras tillsammans med Framtidsakademin som är ett samarbetsprojekt mellan CEMUS och Folkuniversitetet. Föreläsningen är öppen för andra. Temat är "Barnen - vilka är de?" och föreläsaren belyser sättet att se på barn och barndom genom historien och jämför detta med hur situationen ser ut idag. Vilken är barnens roll idag och hur kommer det se ut i framtiden?

Ändringen är inlagd i kursens schema på kurshemsidan.

Hör av er om ni undrar något!

Vänlig hälsning
Karin och Sofia

Posted in Hållbar utveckling A | Comments Off on Schemaändring för onsdagen den 11 december

Instruktioner inför projektpresentationer under kursavslutningen den 16 december uppe!

Här på hemsidan finns instruktionerna uppe för de individuella och muntliga projektpresentationerna. Hör av er om ni undrar något!

Vänlig hälsning
Karin och Emma

Posted in Människan och naturen | Comments Off on Instruktioner inför projektpresentationer under kursavslutningen den 16 december uppe!

Welcome to CEMUS Alumni Get-Together on Nov 26!

Alla studenter är varmt välkomna till CEMUS Alumni Network-träffen som anordnas på Göteborgsnation tisdag 26/11. Se citatet nedan samt gå gärna in på CEMUS Alumni Networks Facebookgrupp för mer information.

Welcome to the 2nd Cemus Alumni Network Get-Together!

Anmäl dig gärna via denna sida om du vill komma: Anmälan

The first Get-Together at Katalin was a success and everyone had a great time! Therefore, we would like to invite you all to another evening full of interesting conversations, mingling and a chance to meet people who both are, and have been involved at CEMUS. There will also be career-related discussions as a starting point for our career event in the spring.

Most of all, this is a chance to hang out with people and have great time!

We will be at Göteborgs Nation, November 26th! Nation card is not required.
From 19.00 and onwards!

Posted in Hållbar utveckling A, Människan och naturen | Comments Off on Welcome to CEMUS Alumni Get-Together on Nov 26!

Förberedande uppgift (förseminarium + individuell förberedelse) inför 5/12 “Makt och motstånd” uppe på hemsidan!

Hör av er om ni undrar något!

Lycka till!

/Karin och Sofia

Posted in Hållbar utveckling A | Comments Off on Förberedande uppgift (förseminarium + individuell förberedelse) inför 5/12 “Makt och motstånd” uppe på hemsidan!

Instruktioner inför den examinerande muntan 13/12 (block 3) uppe på hemsidan!

Lycka till och hör av er om ni undrar något!

/Karin och Sofia

Posted in Hållbar utveckling A | Comments Off on Instruktioner inför den examinerande muntan 13/12 (block 3) uppe på hemsidan!

Tips på ny rapport som avslöjar myter om hållbar konsumtion!

På denna hemsida kan ni ladda ner rapporten "Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion", scrolla ner på sidan så hittar ni en länk där rapporten går att ladda ner gratis. Rapporten är ny och är framtagen av Nordiska ministerrådet! Den är kort och lättläst, verkligen intressant läsning! Vill ni läsa rapporten i utskrivet format finns det några exemplar på kurshyllan i Cemus bibliotek/multispace.

Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion

Mer information om rapporten:
Trots 20 års politikutveckling för hållbar konsumtion (UNCED 1992), fortsätter den materiella konsumtionen och miljöpåverkan att öka i Norden och Europa. Det är orealistiskt att förvänta sig att ett hållbart samhälle ska komma till stånd utifrån nuvarande politiska strategier. De förändringar som ska till är betydande och forskningen som använts för denna studie visar att beslutsfattarna har en uppsjö av möjligheter att skapa positiva förändringar. Målet med denna studie är att skingra myter som motarbetar hållbarhet genom att lägga fram kunskap om konsumentbeteende för att främja effektiv policy i Norden. Denna studie använder sig av kunskapsförmedlings-konceptet som utgångspunkt. Forskningsresultaten har strukurererats kring konsumentbeteende och hållbar konsumtion f&ou ml;r att undanröja myter och göra bevisen mer åtkomliga för vår publik. Varje avsnitt belyser och kommunicerar forskningens politiska betydelse med utgångspunkt från flera olika ämnesområden. I stället för att sprida resultaten som ett fullbordat faktum i slutet av projektet, används studien som en språngbräda för dialog med beslutsfattare och andra intressenter genom intervjuer, fokusgrupper och webbseminarier.

Posted in Hållbar utveckling A | Comments Off on Tips på ny rapport som avslöjar myter om hållbar konsumtion!

Tips! Rapport: Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion

På denna hemsida kan ni ladda ner rapporten som Sara Andersson tipsade om i måndags (11/11), scrolla ner på sidan så hittar ni en länk där rapporten går att ladda ner gratis.

Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion

Posted in Människan och naturen | Comments Off on Tips! Rapport: Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion