Author Archives: Sara

Förberedelseuppgift inför seminariet den 13e mars (förändringsprocesser)

Finns här:

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Förberedelseuppgift inför seminariet den 13e mars (förändringsprocesser)

Uppdaterat schema, förändringsprocesser

Hej!
Eftersom inlämningen av den individuella skrivuppgiften sammanföll med Norge-resan, har vi nu skjutit på deadline några dagar (se uppdaterat schema i fliken ovan). I övrigt inga ändringar.

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Uppdaterat schema, förändringsprocesser

Länkar och inspiration från Mathilda

Mathilda hälsar och tackar för tillfället i fredags!

Här nedan finns litteratur och inspirationslänkar från tillfället:

Litteratur som jag använda mig av till föreläsningen (även om jag inte explicit nämnde dem):

Celestino, Mauricio Rivera and Kristian Skrede Gleditsch. 2013. “Fresh carnations or all thorn, no rose? Nonviolent campaigns and transitions in autocracies.” Journal of Peace Research 50(3): 385–400.
Davenport, Christian and Trivedi, Priyamvada. 2013. ”Activism and awareness: resistance, cognitive activation, and 'seeing' untouchability among 98,316 Dalits” Journal of Peace Research 50(3): 369–383.
Moghadam, Valentine M. 2013. ”What is democracy? Promises and perils of the Arab Spring” Current Sociology 61(4): 393–408.
Schock, Kurt. 1999. ”People Power and Political Opportunities: Social Movement Mobilization and Outcomes in the Philippines and Burma.” Social Problems 46(3): 355–375.
Stephan, Maria. J. and Erica Chenoweth. 2008. “Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict.” International Security 33(1): 7-44.
Chenoweth, Erica and Kathleen Gallagher Cunningham. 2013. “Understanding nonviolent resistance: An introduction.” Journal of Peace Research 50(3): 271-276.
Schock, Kurt. 2013. “The practice and study of civil resistance.” Journal of Peace Research 50(3): 277-290.
Katz, Mark N. 2004. Democratic Revolutions: Why Some Succeed, Why Others Fail. World Affairs 166(3):163–170.

Lista över alla ickevåldstaktiker som Gene Sharp kategoriserat (varav några vi pratade om under föreläsningen): http://www.aforcemorepowerful.org/resources/nonviolent/methods.php

Tips på intressant film kring de egyptiska ickevåldsupproren, "The Square", som belyser interaktionen mellan ickevåld och våld på ett personligt plan bland några av upprorets ungdomar/unga vuxna. Filmen finns tillgänglig bl a via Netflix: http://thesquarefilm.com

Freds- och konfliktvetenskapliga institutions hemsida: www.pcr.uu.se

 

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Länkar och inspiration från Mathilda

Caseuppgift – förändringsprocesser

Förberedelseuppgift inför tillfället den 27 februari finns nedan:

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Caseuppgift – förändringsprocesser

Uppdaterat schema – förändringsprocesser

Nedan finns uppdaterat schema - förändringsprocesser. Någon lokal är ändrad + informationen om projektprocessen.

 

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Uppdaterat schema – förändringsprocesser

Projektfas A: strategisk plan (förändringsprocesser)

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Projektfas A: strategisk plan (förändringsprocesser)

Bilder från white-board (förändringsprocesser)

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Bilder från white-board (förändringsprocesser)

Förberedelseuppgift inför Re:Conference, 30 januari

Nedan finns förberedelseuppgiften inför Re:Conference, den 30e januari.

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Förberedelseuppgift inför Re:Conference, 30 januari

Förberedelser inför workshops och seminarier (förändringsprocesser)

Nedan (och i fältet ovan) finns instruktioner inför de två första veckornas workshops och seminarier i förändringsprocesserkursen.

Förberedelser inför seminarier och workshops (förändringsprocesser, 2015-01-19)

 

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Förberedelser inför workshops och seminarier (förändringsprocesser)

Förväntningar på b-kusen

Från dagens kursintroduktionstillfälle listades följande viktiga frågor och förväntningar på kursen.

Viktiga frågor
- Hur ändrar vi folks beteende?
- Globaliseringsfrågor och förhållandet mellan globalt och lokalt
- rättvisa
- klimatförändringar och klimatanpassning
- staden
- energi
- anpassning
- informatiosspridning
- globalisering
- kulturell hållbarhet
- utjämnad resursfördelning?

Förväntningar:
- "lösningar" på problematiken
- god planering
- bättre blandning av positivt/negativt
- spännande gästföreläsningar
- arbeta med hållbar utveckling i praktiken
- annorlunda inlärningssätt
- vidga vyer
- intressanta föreläsare
- använda färre post-its
- bra organisering
- fokus framåt!
- fördjupa kunskap om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
- praktiskt arbete och större förståelse

 

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Förväntningar på b-kusen