Abstracts inför uppsatskonferensen

Abstracts inför uppsatskonferensen den 7 mars finns nu att hämta här:

Posted in Hållbar utveckling B, Hållbar utveckling – analys, teori, metod och praktik, Hållbar utveckling – tvärvetenskapligt fältarbete | Comments Off on Abstracts inför uppsatskonferensen