Artikelkompendium och litteraturlista för uppsatskursen

Artikelkompendium för uppsatskursen finns att köpa på Hannas kontor på CEMUS/CSD Uppsala för 40kr.

Litteraturlistan för kursen finns att hämta under "Länkar" till vänster eller nedan:

Litteraturlista för uppsatskursen

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Artikelkompendium och litteraturlista för uppsatskursen

Kursinformationshäfte

Kursinformationshäfte för Hållbar utveckling B finns att hämta i spalten "Länkar" till vänster eller via länken nedan:

Kursinformationshäfte (pdf)

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Kursinformationshäfte

Seminarieuppgift 1

Se seminarieuppgift 1, nedan. Syftet med den här uppgiften är att du ska förbereda dig inför seminariet den 19 januari. Tanken är att du på ett tidigt stadium ska komma igång med din uppsatsprocess genom att börja fundera över och undersöka det vetenskapliga problem du vill arbeta med i din uppsats. Ta med artiklarna och dina reflektioner till seminariet den 19 januari.

Seminarieuppgift 1

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Seminarieuppgift 1

Kurslitteratur

För de första två delkurserna gäller följande litteratur:

B-uppsats i hållbar utveckling (7,5 hp)
Obligatorisk litteratur:
- Graff & Birkenstein (2009), They Say/I Say - The Moves That Matter in Academic Writing, WW Norton & Co
- Kurskompendium

Rekommenderad referenslitteratur:
- Eliasson et al (2012), Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedt Juridik AB
- Creswell (2008), Research Design - Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches (3rd ed), SAGE Publications Inc
(Båda dessa böcker kommer att finnas tillgängliga i flera exemplar i CEMUS bibliotek. Det kan också vara hjälpsamt att använda en handbok i uppsatsskrivande, om du inte skrivit uppsats tidigare. I CEMUS bibliotek kommer några olika handböcker att finnas tillgängliga.)

Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner (7,5 hp)
Obligatorisk litteratur:
- Abram (1997), The Spell of the Sensuous – Perception and Language in a More-Than-Human World, Vintage Books
- Kronlid (2005), Miljöetik i praktiken: åtta fall ur svensk miljö- och utvecklingshistoria, Studentlitteratur AB
- Kurskompendium

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Kurslitteratur

Välkommen till Hållbar utveckling B, 2012

Varmt välkomna till Hållbar Utveckling B 2012!

Kursintroduktion äger rum måndagen den 16e Januari klockan 9 i det nybyggda Blåsenhus, Von Kraemers Allé 1 (lokal meddelas senare).

Ett preliminärt schema för Hållbar Utveckling B’s uppsatsdel kan hittas här. Uppsatsdelen (7,5 hp) löper parallellt med “Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner” (Också kallad “VVV”, 7,5 hp). Schemat för VVV (som också börjar den 16 januari) kan hittas under fliken med samma namn ovan.

B-kursen är något omstrukurerad från förra året, vilket innebär att vi kommer att ha ny kurslitteratur för uppsatsdelen. Litteraturinformation kommer att läggas upp här inom kort. Litteratur för VVV går att hitta under fliken ovan.

Ett välkomstbrev med mer information ligger även i fliken till vänster.

Vi ses i Januari!

/Sara och Jakob

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Välkommen till Hållbar utveckling B, 2012