Kompendium M&N HT 14

8 september - Hållbar utveckling och resiliens: en begreppsfördjupning

Föreläsning Hållbar utveckling CEMUS Tvärvetenskap, systemtänkande och hållbar utveckling s.13-25 Hållbar utveckling och resiliens - en begreppsfördjupning

15 september - Tekniken och naturen

Teknisk uppfinning solvatten

Short circuit Gaiafoundation

Kan vi rädda jordens klimat med tekniska lösningar?

Peepoo bag

22 september - Djur och människa

Tänk om det är djuren som har tämjt oss

Vår relation till djur är både kär och galen

Antropomorfisering s. 79-83, Världsbilder, handling och hierarkisering av annanhet s. 329-335

6 oktober - Natursyner

Närhet, distans och ambivalens: En historisk exposé över ”människan och naturen” s.84-102

13 oktober - Civilt motstånd

Paul Watson eco-activist

Nonviolence:more than the absence of violence

Sending the protest message

Nonviolent Revolutionary Movements

Hitler and the challenge of nonviolence

27 oktober - Permakultur

Essence of permaculture

Growing community food systems

10 november- Framtidsmat

Värdelöst spill kan bli värdefull mat

Framtidens mat finns i havet

17 november - Hur pengar blir till

Hållbara städer i en framtid utan tillväxt s.18-20 av Karin Bradley

Planetary boundaries

Doughnut Economics

The Doughnut - Kate Raworth - Se även videon

24 november- Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Ekosystemtjänster ska in i samhällsplaneringen - Läs och lyssna

Grönt är inte gratis - så ska ekosystemtjänsterna få ett vettigt värde

Vad är biologisk mångfald

1 december - Konsumtionssamhället

Grönmålat

Klädkonsumtion

Grön matkonsumtion

8 december - Miljögifter

Hållbara hav

Så mår miljön - Läs om 3 ur listan

Posted in mnfiles | Comments Off on Kompendium M&N HT 14