Seminarieuppgifter 3 och 4

Seminarieuppgifter 3 och 4 hittar ni nedan.

Seminarieuppgift 3

Seminarieuppgift 4

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Seminarieuppgifter 3 och 4

Instruktioner för idéskissen

Idéskissinstruktion (pdf)

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Instruktioner för idéskissen

PM-uppgift: Med texten som redskap

Se uppgiften "PM: Med texten som redskap", nedan. Uppgiften lämnas in via studentportalen senast 25 januari kl 1900. Syftet med den här uppgiften är att du ska ta vidare processen kring forskningsproblem från seminariet den 19 januari samt att förbereda dig inför seminariet den 26 januari.

Seminarieuppgift 2

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on PM-uppgift: Med texten som redskap

Artikelkompendium och litteraturlista för uppsatskursen

Artikelkompendium för uppsatskursen finns att köpa på Hannas kontor på CEMUS/CSD Uppsala för 40kr.

Litteraturlistan för kursen finns att hämta under "Länkar" till vänster eller nedan:

Litteraturlista för uppsatskursen

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Artikelkompendium och litteraturlista för uppsatskursen

Kursinformationshäfte

Kursinformationshäfte för Hållbar utveckling B finns att hämta i spalten "Länkar" till vänster eller via länken nedan:

Kursinformationshäfte (pdf)

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Kursinformationshäfte

Seminarieuppgift 1

Se seminarieuppgift 1, nedan. Syftet med den här uppgiften är att du ska förbereda dig inför seminariet den 19 januari. Tanken är att du på ett tidigt stadium ska komma igång med din uppsatsprocess genom att börja fundera över och undersöka det vetenskapliga problem du vill arbeta med i din uppsats. Ta med artiklarna och dina reflektioner till seminariet den 19 januari.

Seminarieuppgift 1

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Seminarieuppgift 1

Kurslitteratur

För de första två delkurserna gäller följande litteratur:

B-uppsats i hållbar utveckling (7,5 hp)
Obligatorisk litteratur:
- Graff & Birkenstein (2009), They Say/I Say - The Moves That Matter in Academic Writing, WW Norton & Co
- Kurskompendium

Rekommenderad referenslitteratur:
- Eliasson et al (2012), Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedt Juridik AB
- Creswell (2008), Research Design - Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches (3rd ed), SAGE Publications Inc
(Båda dessa böcker kommer att finnas tillgängliga i flera exemplar i CEMUS bibliotek. Det kan också vara hjälpsamt att använda en handbok i uppsatsskrivande, om du inte skrivit uppsats tidigare. I CEMUS bibliotek kommer några olika handböcker att finnas tillgängliga.)

Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner (7,5 hp)
Obligatorisk litteratur:
- Abram (1997), The Spell of the Sensuous – Perception and Language in a More-Than-Human World, Vintage Books
- Kronlid (2005), Miljöetik i praktiken: åtta fall ur svensk miljö- och utvecklingshistoria, Studentlitteratur AB
- Kurskompendium

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Kurslitteratur

Välkommen till Hållbar utveckling B, 2012

Varmt välkomna till Hållbar Utveckling B 2012!

Kursintroduktion äger rum måndagen den 16e Januari klockan 9 i det nybyggda Blåsenhus, Von Kraemers Allé 1 (lokal meddelas senare).

Ett preliminärt schema för Hållbar Utveckling B’s uppsatsdel kan hittas här. Uppsatsdelen (7,5 hp) löper parallellt med “Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner” (Också kallad “VVV”, 7,5 hp). Schemat för VVV (som också börjar den 16 januari) kan hittas under fliken med samma namn ovan.

B-kursen är något omstrukurerad från förra året, vilket innebär att vi kommer att ha ny kurslitteratur för uppsatsdelen. Litteraturinformation kommer att läggas upp här inom kort. Litteratur för VVV går att hitta under fliken ovan.

Ett välkomstbrev med mer information ligger även i fliken till vänster.

Vi ses i Januari!

/Sara och Jakob

Posted in Hållbar utveckling B | Comments Off on Välkommen till Hållbar utveckling B, 2012

Livsfilosofi och det moderna samhället

Hej och välkomna till kursen Livsfilosofi och det moderna samhället!

Vi startar måndag 26e mars. Registrering på kursen sker genom att komma på första föreläsningstillfället.

Vi ses då!

Med vänliga hälsningar

Johan Tilli & Jonas Allerup

Posted in Livsfilosofi VT12 | Comments Off on Livsfilosofi och det moderna samhället

Updates

Hey all!

Just a reminder that we have brought forward Wednesday’s seminar to tomorrow (Feb 21st), which means that Wednesday is cancelled.
This is because Annika’s lecture, which was supposed to be today, has been moved to February 28th since she was sick today.

Another reminder: don’t forget to send us your question(s) for Mike Hulme’s video lecture/seminar so we can put them together and send to him before the lecture (deadline = February 22nd)
During Hulme’s lecture/seminar (the 27th of february) we will be in the Learning Lab at Blåsenhus. It’s the big round room you can see if you look up from the main entrance and it’s on the second floor in building 21.

And finally - we have uploaded a new updated schedule here to the left.

See you tomorrow!
Cecilia & Christian

Posted in Climate Change Leadership - 13 | Comments Off on Updates