Filmklipp som vi inte kunde visa under avslutningen den 24 oktober

Här är det filmklipp som av tekniska skäl inte kunde visas igår, under avslutningen (miljöhistoria).

Sebastião Salgado: The silent drama of photography (16 min)

This entry was posted in Global miljöhistoria, Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.