Håkan Tunón, fäbobruk och EROI

Under Håkan Tunóns föreläsning talade han om energi investerad och energi utvunnen. Det kallas även EROI (Energy Returned on Investment) och förekommer ofta i debatten om peak-oil, men är även ett mycket användbart begrepp inom alla epoker i miljöhistorien. Angående Håkans resonemang om att historiskt fäbobruk hade ett EROI-värde på 1:4, jämfört med dagens jordbruk med ett värde på (3-10):1, så kan ni läsa mer om det i Lars Kardells bok "Klövsjös fäbodar" (2000). Finns att låna på stadsbiblioteket!

Bästa hälsningar
Sofia & Alexis

This entry was posted in Global miljöhistoria. Bookmark the permalink.