Två aktuella TV-program som kopplar till en av kursens kommande föreläsningar!

Såg någon av er möjligtvis Uppdrag Granskning ikväll (18 sep)? Den 15 oktober kommer Markus Nyström och föreläser för kursen. Han kommer prata om "Kampen om Kallak - gruvbolag, träslöjd och sjuka individer". Markus har under sommaren 2013 forskat om protesterna mot gruvbrytningen uppe i Kallak. Under kurstillfället ”Grön el" och kolonisationen av Sápmi: Svensk vattenkraftsexploatering i postkolonial historisk belysning" samma dag (den 15 oktober) kommer ni få vara med under ett symposium som behandlar samma typ av problematik.

För att se avsnittet av Uppdrag Granskning som handlar om den svenska gruvbommen och kampen om gruvan i Kallak, se den här länken: http://www.svt.se/ug/framtidsdrommar-om-jobb-blev-lackande-gifthal

I ett avsnitt av TV-programmet DEBATT (SVT) har ämnet om gruvan i Kallak debatteras. Ni ser avsnittet på den här länken: http://debatt.svt.se/2013/09/03/debatt-298-lundsberg-och-gruvstrid-i-kallak/

This entry was posted in Global miljöhistoria, Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.