Arbetsblad för innovationsworkshopen

Här kommer det arbetsblad som vi ska arbeta med under innovationsworkshopen. Ni får det utdelat under workshopen men skumma gärna igenom det redan innan vi börjar.

Arbetsblad för innovationsworkshop

 

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.