Att skapa förändring

Nu har vi lagt upp skrivuppgiften: Att skapa förändring som tillhör delkursen Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling. Skrivuppgiften baseras på den diskussion vi hade i måndags om att skapa förändring kopplat till Nordiska ministerrådets rapport "Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion"

Lycka till!
Sanna och Sofia
This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.