Från och med nu måste du lämna in dina uppgifter via studentportalen!

Sedan inlämningen av skrivuppgift 1 har vi i kursledningen insett att det blir ohållbart för oss att ta emot uppgifter via e-post. Från och med nu måste därför alla som läser HUA lämna in sina uppgifter via Studentportalen.uu.se. Om skapandet av studentkonto krånglar eller om inlämningen av uppgifter via studentportalen krånglar måste ni vända er till studentportalens support, det finns telefonnummer på deras hemsida. Om en uppgift mailas in räknas den inte som inlämnad.

Vi i kursledningen har också kommit fram till att ändra oss i frågan om högre betyg trots sent inlämnad uppgift. Vi tycker att det är synd att man inte ska få chans till högre betyg på sen sent inlämnad uppgift, det kan ju ha varit något man inte kunnat styra över som gjort att man behövt lämna in sent. På de skrivuppgifter under kursens gång som kan ge högre betyg än G (U-345) kan ni alltså genom hela kursen ha möjlighet att få högre betyg än G trots att en skrivuppgift är sent inlämnad. Lämnar ni in en uppgift sent kan vi dock inte garantera när den blir rättad, det kan vara så att den blir rättad först i slutet av kursen. Vi uppmuntrar er förstås att lämna in uppgifter i tid för att underlätta för er själva. Är ni sena med inlämningar finns det chans att ni tillslut inte hinner med allt under kursens gång, kursen har högt tempo.

Vänlig hälsning
Karin och Sofia

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.