Gruppindelning och tider inför muntan nu på fredag den 13/12 klart!

Dokument finns uppe här på hemsidan och är utmailat till alla mailadresser!

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.