HU-mejlen nere…

På grund av missförstånd och diverse diffusa orsaker har webmaster för tillfället funnit det lämpligt att i princip stänga ner vår kursmejl. Man kan inte annat anse än att tajmingen för denna handling är ypperligt vald. Vi ber er härmed skicka in restuppgifter och dylikt till våra personliga mejladresser istället - i alla fall sådana uppgifter som inte kan skickas in via studentportalen. Adresserna är alltså:

markus.nystrom@csduppsala.uu.se och therese.fransson@csduppsala.uu.se

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.