Inför föreläsningen den 28/11

Heidi Moksnes vill att ni, utöver texterna i kompendiet, läser följande text innan hennes föreläsning:

Escobar 2006 An ecology of difference- Equality and conflict in a glocalized world

Enjoy!

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.