Inför innovationsworkshopen

Snart kör vi igång med innovationsprojektet, där vi arbetar kreativt med att hitta lösningar på konkreta hållbarhetsproblem hos olika aktörer i Uppsala.

För att komma förberedda till projektet vill vi att ni tänker på följande:

Litteratur

Se till att du läst artiklarna i kompendiet.

Uppgift

Gör behovsbeskrivningen (gruppvis i era projektgrupper) och ta med den till innovationsworkshopen.

 Transport

Under innovationsprojektet använder vi Cemus som bas, men designprocessen utgår också från att man rör sig en hel del i Uppsala för att bilda sig en tydligare bild av problemställningar och behov. Försök därför att ha cykel eller annat transportmedel tillgängligt under torsdag och fredag (självklart går det även bra att åka buss).

Dokumentering av processen

Under projektets gång är det bra att löpande dokumentera er arbetsprocess. Ta därför gärna med kamera om ni har tillgång till det, eller använd kameran på er mobiltelefon om den har det. Filma gärna!

Hålltider

Måndag:

Vi börjar kl 8.15 måndagen den 15 oktober i Cemus bibliotek med en introduktion till processen.

Tisdag:

Kl 9.15 – 14 Fortsatt arbete med projekten

Kl 14– ca 15 Förberedelse inför presentationerna

Kl ca 15 – ca 17 Presentationer och diskussioner av projektresultat

Kl. 17 Middag (beställd pizza eller medtagen); de som vill kan gå hem.

 

Vi ser fram emot två intensiva och kreativa dagar tillsammans!

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.