Kompletteringar och uppdaterat schema

Hej!
Nu hittar ni två nya kompletteringsdokument här på sidan, ett för "Välfärd, utveckling och globalisering" och ett för "Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling". Här hittar ni alla kompletteringar för de olika delkurserna och dokumenten kommer att uppdateras löpande med fler kompletteringar allt eftersom terminen går. Vi prioriterar dock alltid att planera och driva den pågående lärandeprocessen, varför kompletteringar inte alltid läggs ut nära inpå tillfällena.

Schemat är också uppdaterat med en liten förändring gällande Polly Higgings öppna föreläsning 8/10, samt att en föreläsning har flyttat från v. 46 till v.47. Ändringar är som vanligt markerade med en *stjärna i schemat.

Allt gott!
Sanna och Sofia

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.