Lästips & rapport från visionsworkshopen

Tack för en givande workshop förra veckan. Här finns en rapport från workshopen:

För er som vill läsa mer om hållbarhet, framtiden, visioner, visionsprocesser och scenarier finns några texter att titta på i slutet av rapporten. Jag skulle börja med Meadows (1994) Envisioning a Sustainable World, en klassiker som i min mening är en lysande inledning till visioners roll i arbetet med/för hållbar utveckling. Två andra bra introduktionstexter, som också sätter framtidsstudier i ett svenskt hållbarhetsperspektiv, är Gullberg, Höjer & Petterssons (2007) Bilder av framtidsstaden och Wangels (2012) Making Futures. Gullberg, Höjer & Pettersson visar fyra olika bilder av hållbara städer med utgångspunkt i energianvändning, stadsstruktur och tidsanvändning. Wangels mycket välskrivna avhandling ger en övergripande introduktion till framtiden, framtidsstudier och scenarier och presenterar resultatet från ett antal visions-/framtidsprocesser bl.a kring Hammarby sjöstad.

Är ni intresserade av processer för visionerande, ger Wangel också en bra introduktion till backcasting. Vill ni läsa vidare efter detta är Millers texter (både artikeln och en kortare text i World Social Science Report 2013) intressanta i att de diskuterar hur vi kan hantera värderingar i visionsprocesser och metoder för hur vi kan vidga spannet av framtider som vi kan föreställa oss. Men dessa texter är ganska tekniska.

Bland texterna finns också ett antal vetenskapliga artiklar som ni kan titta på om ni är intresserade av särskilda områden. Hicks (1995) och Hicks & Holden (1995) går igenom rollen av framtidsbilder/visionerande inom miljöutbildning och ger också en hyfsad idémässig bakgrund till detta som kan vara relevant. Levitas (2003) diskuterar utopier "ranging from the anti-utopian dismissal of it as totalitarianism to a broad and flexible vehicle of desire". Sheppard (2011) diskuterar utvecklingssyner och hur visioner och möjliga framtider begränsas inom ramarna för, typ, neoklassisk ekonomi/global kapitalism. Anderson (2010), slutligen, går in på hur framtiden och bilder av den ageras på i nuet.

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.