Litteraturlista

Här är den fullständiga listan på kursböcker för HUA 2012. Observera att ett antal kompendier tillkommer. Det första kompendiet säljs av kursledningen från och med första kursdagen.

Kursböcker 2012

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.