Palmer et. al:s text till skrivuppgift 1

Skrivuppgift 1 ligger nu uppe på kurshemsidan (SU 1 ovan). För att kunna lösa uppgiften behöver ni läsa och använda texten "Mapping out Fuzzy Buzzwords – Who Sits Where on Sustainability and Sustainable Development" skriven av Palmer et. al. Den texten hittar ni här: mapping out fuzzy buzzwords

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.