Rapport och artikel som Stefan Swartling Persson tipsade om under föreläsningen om Global hälsa idag

Här är rapporten som Stefan Swartling Persson tipsade om under föreläsningen om Global hälsa idag (4/11).

Syftet med studien är att få en ökad förståelse av hur utbredd okunskapen är hos allmänheten om de stora globala förändringarna, särskilt beträffande storleksordning och förändringstakt.

Rapport om "Project Ignorance"

Vi blev också tipsade om en artikel i DN:
Här är en länk till artikeln ”God offentlig förvaltning är Sveriges största tillgång" av Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.