Samlat schema för alla kursblock på kursen uppe!

Nu kan ni hitta ett samlat schema för alla kursblock på Hållbar utveckling A. Klicka på länken under "Schema" och du hänvisas till ett samlat schema (via TimeEdit.net). Alla dessa kurstillfällen hör till Hållbar utveckling A (oavsett vilka rubriker och namn det står).

Detta schema har ni under kursens gång kunnat hitta själva via universitetets hemsida men för att förenkla för er har vi valt att lägga upp en länk.

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.