Skrivuppgift 2: Välfärd och utveckling (kursblock 3) uppe på hemsidan!

Nu är skrivuppgift 2 "Välfärd och utveckling" publicerad här på hemsidan. Uppgiften tillhör kursblock 3 "Välfärd, utveckling och globalisering" och ska lämnas in senast klockan 8:00 den 8 november. Denna skrivuppgift skrivs individuellt och betygssätts U-345. I samma dokument som skrivuppgift 2 finns instruktioner för de seminarieförberedelser som krävs inför seminariet "Välfärd, utveckling och hållbarhetsmål" som äger rum den 8 november. Seminarieförberedelsen går denna gång ut på att ni i era förseminariegrupper diskuterar utvalda frågor. Ett kortfattat protokoll från förseminariet ska lämnas in från varje grupp senast klockan 8:00 den 8 november. Förberedelseuppgiften betygsätts U-G.

Hör av dig om du undrar något!

Vänlig hälsning
Karin och Sofia

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.