Studiebesök hos Tor Kihlberg på torsdag

Studiebesöket hos Tor Kihlberg på torsdag blir trots allt av. Hans hem och trädgård är ett exempel på hur man kan integrera kretslopp, teknik och design på ett hållbart sätt i en vanlig villa i Uppsala. Studiebesöket är helt frivilligt och vi har lagt in det för att ni ska få komma ut från klassrummet och teoretiserandet en aning och se hur ett praktiskt hållbarhetsarbete kan se ut.

Det blir för trångt hemma hos Tor om hela klassen kommer dit samtidigt. Därför kommer vi dela in er i två grupper efter föreläsningen imorgon (tisdag). Om du inte kan närvara vid gruppindelningen får du helt enkelt välja en på egen hand. Samling sker utanför Carolina Rediviva. Den ena gruppen, grupp 1, samlas klockan 10.00, den andra, grupp 2, kl. 13.00. Ni cyklar dit, så cykel är ett måste (eller raska ben). Tor bor på Valhallagatan 4 i Svartbäcken. Se karta i länken nedan, med förslag på rutt.

http://kartor.eniro.se/m/9yWvw

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.