Texten som försvann…

Utdraget ur Our Common Future, den så kallade Brunlandtrapporten, finns nu här som en pdf. Den kommer antagligen visas på fel ledd (om ni använder Adobe). Ni kan rotera texten under fliken "Visa" och sedan "Rotera vy". Det här är en av texterna som ni kan välja att analysera i skrivuppgiften.

Our Common Future

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.