Tips på ny rapport som avslöjar myter om hållbar konsumtion!

På denna hemsida kan ni ladda ner rapporten "Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion", scrolla ner på sidan så hittar ni en länk där rapporten går att ladda ner gratis. Rapporten är ny och är framtagen av Nordiska ministerrådet! Den är kort och lättläst, verkligen intressant läsning! Vill ni läsa rapporten i utskrivet format finns det några exemplar på kurshyllan i Cemus bibliotek/multispace.

Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion

Mer information om rapporten:
Trots 20 års politikutveckling för hållbar konsumtion (UNCED 1992), fortsätter den materiella konsumtionen och miljöpåverkan att öka i Norden och Europa. Det är orealistiskt att förvänta sig att ett hållbart samhälle ska komma till stånd utifrån nuvarande politiska strategier. De förändringar som ska till är betydande och forskningen som använts för denna studie visar att beslutsfattarna har en uppsjö av möjligheter att skapa positiva förändringar. Målet med denna studie är att skingra myter som motarbetar hållbarhet genom att lägga fram kunskap om konsumentbeteende för att främja effektiv policy i Norden. Denna studie använder sig av kunskapsförmedlings-konceptet som utgångspunkt. Forskningsresultaten har strukurererats kring konsumentbeteende och hållbar konsumtion f&ou ml;r att undanröja myter och göra bevisen mer åtkomliga för vår publik. Varje avsnitt belyser och kommunicerar forskningens politiska betydelse med utgångspunkt från flera olika ämnesområden. I stället för att sprida resultaten som ett fullbordat faktum i slutet av projektet, används studien som en språngbräda för dialog med beslutsfattare och andra intressenter genom intervjuer, fokusgrupper och webbseminarier.

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.