Uppsamlingsseminarium 7/1 kl. 13.15-16.00

För att komplettera missade seminarier och workshops kan man medverka på ett uppsamlingsseminarium. Att medverka på uppsamlingsseminariet gör att man kan stryka en valfri kompletteringsuppgift för missat seminarium eller projektworkshop (gäller ej skrivuppgifter, innovationsworkshop eller pyramidworkshop). Hör av er till kursledningen så snart som möjligt om ni vill vara med.

Vill ni stryka ytterligare en kompletteringsuppgift kan ni vara med och planera seminariet. Hör av er till kursledningen så snart som möjligt i så fall. Instruktioner för planeringen får ni vid anmälan.

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.