Välkommen till Hållbar utveckling A!

Missade du att söka kursen i april? Efteranmäl dig gärna till hållbar utveckling A genom antagning.se!

Vi håller just nu på med planeringsarbetet med kursen och ser fram emot en intensiv, kreativ och innehållsrik hösttermin! Vi kommer löpande att uppdatera den här sidan med schema, litteratur, etc. allteftersom det blir klart. Återkom därför gärna hit med jämna mellanrum för mer information om hur höstens kurs kommer att se ut.

Hållbar utveckling A tar sin utgångspunkt i att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste angripas på ett tvärvetenskapligt sätt. Oavsett om du läser hållbar utveckling A som ett steg i en fortsatt utbildning inom området eller om du läser den som ett komplement till andra studier, är kursen utformad för att du ska få grundläggande färdigheter och kunskaper om de ekonomiska, politiska, ekologiska och etiska förhållanden som krävs för att förstå och verka i en värld i snabb förändring.

I arbetet med kursen utgår vi till stor del från dessa fem hållpunkter:
Hållbar utveckling: Vi behandlar världens framtidsfrågor utifrån ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv.
System: Vi utgår från ett systemperspektiv och lyfter fram samband och relationer mellan olika företeelser.
Kritiska perspektiv: Vi granskar kritiskt lösningsförslag, strategier och maktförhållanden. Vi förhåller oss också till hållbarhetsfrågorna på ett personligt plan.
Projekt: Vi arbetar tillsammans i projekt och övar våra färdigheter i kommunikation, projektledning och innovationsprocesser.
Cemus
: Vi satsar på pluralistiska och deltagande undervisningsmetoder och ett kreativt och lyhört klimat.

Kursen börjar vecka 35 (den 27 augusti kl. 10.15) i Hambergssalen på Geocentrum, Villavägen 16, Uppsala. Den mesta av undervisningen kommer sedan att bedrivas i Blåsenhus (von Kreamers allé 1). Kursen omfattar totalt 30 högskolepoäng (hp) och ges på helfart och på blandad tid, vilket innebär att de flesta kurstillfällena kommer att vara på dagtid, men att vissa föreläsningar kommer att äga rum på kvällstid.

Vid frågor, kontakta gärna kursledningen på hu@csduppsala.uu.se.

Vi ses i höst!

/Markus och Therese - kursledning

This entry was posted in Hållbar utveckling A. Bookmark the permalink.