Abstract – uppsatskonferens

Nedan finns abstract inför morgondagens uppsatskonferens.
Abstract (pdf)

Innan imorgon vill vi att ni har förberett er inför att leda diskussionen kring den abstract ni är opponent på, samt att ni ska bekanta er med övriga abstract i den session ni presenterar i (så att ni kan delta aktivt diskussionen under sessionen).

 

This entry was posted in Hållbar utveckling B, Hållbar utveckling – tvärvetenskapligt fältarbete. Bookmark the permalink.