Abstracts inför uppsatskonferensen

Abstracts inför uppsatskonferensen den 7 mars finns nu att hämta här:

This entry was posted in Hållbar utveckling B, Hållbar utveckling – analys, teori, metod och praktik, Hållbar utveckling – tvärvetenskapligt fältarbete. Bookmark the permalink.