Bilder från dagens workshop om samtal

Tack för spännande workshop idag. Här nedan finns länk till vidare läsning om "6 thinking hats", samt bilder på era samtalsforms-whiteboards.

De Bono - Six Thinking Hats (pdf)

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner, Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.