Datum för sista inlämning av kompletteringar på VVV

Hej! För att vi ska hinna rapportera in kurspoängen innan sommaren, ska eventuella kompletteringar på VVV lämnas in senast fredag 7 juni.

Vänligen, Josefin & Therese

 

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.