Drop-in för diskussion av uppsatsämnen

På onsdag, kl 15-16, finns både Jakob och Sara på plats efter seminariet för att diskutera uppsatsämnen och problemformuleringar med de som vill. Tillfället är valbart, men en god möjlighet att ställa frågor och spåna idéer.

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.