Ett gott diskussionsklimat

Hej!
Under diskussionstimmen idag hade vi ett samtal om hur vi gemensamt i klassen kan arbeta för att vi ska uppnå ett öppet och inkluderande diskussionsklimat, både i grupparbeten men även under föreläsningar. Gemensamt formulerades en rad punkter och vi i kursledningen är väldigt tacksamma för er input i denna viktiga fråga. Då mina spontana anteckningar på tavlan inte var helt förståeliga tog jag mig friheten att formulera punkterna från idag i ett dokument. Vi i kursledningen ska ta med oss era kommentarer till kommande tillfällen och vi önskar att ni i klassen gör detsamma.

Här är vad vi kom fram till:
Att tänka på som student
Om du vet med dig att du gillar att prata och ställa frågor:
- Tänk efter en gång extra, är den här frågan eller kommentaren relevant eller bör jag lämna plats åt andra i klassen?
- Om du vill kan du utgå från riktlinjen att bara ställa frågor/kommentera 2-3 gånger under en föreläsning, lämna sen plats åt andra.
- Fundera en stund extra – är den här frågan relevant för flera i klassen eller kanske bara för mig? Om frågan bara är relevant för dig så kanske det passar bättre att fråga föreläsaren i pausen.
- Ta två djupa andetag – vänta lite med att ställa din fråga och låt på så sätt fler få chans att samla sina tankar och formulera frågor.
Utgå från ”Fickguide till kritiskt tänkande” och utmana och ifrågasätt det föreläsaren säger – även om din spontana reaktion är att du håller med.
Fortsätt våga fråga! Era frågor styr föreläsningarna och diskussionerna på ett mycket bra sätt och gör att ni kan relatera föreläsningar till varandra och till litteraturen.

Att tänka på som kursledare
Variera gruppstorleken – ibland två och två, ibland bikupor, ibland lite större grupper.
Lämna tid för individuell reflektion innan diskussionen.
Fördela ordet, det är okej att säga nej till någon som redan har pratat mycket.
Ge inte ordet till den som räcker upp handen först, lämna utrymme för fler att formulera sig.
Utmana studenterna genom kritiska frågor.
Ge tydliga instruktioner.
Uppmana studenterna att komma igång med diskussionen på en gång.

Här hittar ni punkterna som pdf att spara ner och lägga som bakgrundsbild på sin dator:
Diskussionsklimat

Allt gott och tack för idag!
Sanna och Malin

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner, Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.