Exempel på scenarier

Här finns några exempel på Shellscenarier:

  • Millennium Ecosystem Assessment tog fram 4 scenarier med utgångspunkt i globalisering/regionalisering samt proactive/reactive lösning av problem: Global Orchestration, Order from Strength, Adapting Mosaic, TechnoGarden. Mer här: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf
  • SEI tog fram 4 scenarier med utgångspunkt i tillgång på olja samt klimatförändringar: Grönt hopp, Brun dystopi, Är litet verkligen vackert?, Efter floden: http://effektmagasin.se/brun-dystopi-eller-gront-hopp
This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.