Förändringsprocesser: schema och kurslitteratur

Unknown

Vi håller i dagarna på med de sista förberedelserna inför kursstarterna nästa halva av terminen och ser fram emot en inspirerande och kreativ fortsättning på b-kursen.

Kurslitteratur för kursen Förändringsprocesser - ledarskap, organisation och kommunikation är som följer:

  • Senge et al. The Necessary Revolution: How Individuals and Organizations are Working Together to Create a Sustainable World. New York: Doubleday. Både utgåvan från 2008 och den från 2010 fungerar bra (och förmodligen andra utgåvor också, om de finns).
  • Texter i kompendium som kan köpas vid kursstart till självkostnadspris.

Preliminärt schema finns i under "Scheman och kursinfo" ovan.

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.