Förberedelser inför backcastingworkshop (10 april)

Här är instruktioner för förberedelser inför workshopen om Problembild, vision och backcasting den 10 april.

Uppgiften görs i grupp och en gruppindelning finns på Studentportalen. Den lämnas in via studentportalen den 9 april kl 19.

Lycka till!

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.