Förberedelseuppgift inför Re:Conference, 30 januari

Nedan finns förberedelseuppgiften inför Re:Conference, den 30e januari.

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.