Förberedelseuppgift inför seminarium, 5 april

Texter:

Robinson (2008). ‘Why Change Happens: Ten Theories’ från The Campaign for America’s Future blog Tillgänglig på nätet: http://blog.ourfuture.org/20080514/why-change-happens-ten-theories?q=blog-entry/why-change-happens-ten-theories

Österbergh (2012). “The Elephant in the Room: How the Power of Change Is Surrendered”. I Nyström (red.) Glimpsing Paths – Being and Acting in Times of (Un)certainties. Uppsala: CEMUS Finns tillgänglig på: http://www.csduppsala.uu.se/glimpsingpaths/Glimpsing%20Paths%20-%20Being%20and%20Acting%20in%20Times%20of%20(Un)certainty.pdf

Naidoo (2010). ‘Chapter 1 “Citizen action and the democratic deficit“. Boiling Point: Can citizen action save the world? Development Dialogue no. 54. Uppsala: Dag Hammarskjöldfonden Finns tillgänglig på: http://www.dhf.uu.se/pdffiler/DD_54/dd54_high.pdf

Steffen (2007). »Don't Just Be the Change, Mass-Produce It«. Worldchanging. Tillgänglig på: http://www.worldchanging.com/archives/007073.html

Möller (2009). Politiskt ledarskap. Malmö: Liber, kap 24: “Trender och implikationer” (s. 241–253). (Texten finns i kompendium. Kompendium finns att köpa hos Jakob och Sara. Texten är kort och går att läsa strax innan seminariet.)

Inför seminariet vill vi att ni ska ha förberett er genom att läsa litteraturen ovan och reflektera utifrån nedanstående frågor. (Ingen skriftlig inlämning krävs)

- Hur sker samhällsförändring?

- Vilka är drivkrafterna bakom förändring?

- Vilka är de huvudsakliga agenterna som driver förändring?

- Genom vilka kanaler skapas förändring?

Glad påsk!
/Jakob och Sara

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.