Förberedelseuppgift inför seminarium med Doreen Stabinsky (förändringsprocesser, 27 mars)

Inför seminariet med Doreen Stabinsky nästa vecka vill vi att ni gör nedanstående förberedelseuppgift:

Mer information om Doreen Stabinsky och gästprofessuren i klimatledarskap finns här.

 

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.