Förberedelseuppgift: Problembild, visioner och backcasting

Här hittas förberedelseuppgiften inför workshopen om Problembild, visioner och backcasting. Förberedelserna inför workshopen görs i grupp. En gruppindelning har gjorts på Studentportalen.

Inlämning av förberedelseuppgiften görs på Studentportalen, senast den 3 april kl 19:00 (ett exemplar per grupp). Ta också med uppgiften till workshopen.

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.