Förberedelseuppgifter block 3

På måndag börjar block 3.

På måndag morgon, 23 april, kommer vi att introducera vad vi ska göra under blocket, men också diskutera följande artikel.
Stephan & Chenoweth (2008). Why Civil Resistance Works – The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. International Security, Vol. 33, No. 1, pp 7-14+42-44

Till workshopen den 26 april vill vi att ni ska ha läst igenom:
Vinthagen (2003). Ickevåldsrörelsens idéhistoria. Fronesis, ( 11-12 )
och
McBay, Kieth & Jensen (2011). Deep Green Resistance - Strategy to Save the Planet, kap 6 samt kapitel 12-13

Till workshopen/seminariet den 4 maj (under konferensen) vill vi att ni förbereder er genom att gå på de chilenska studenternas föreläsning under konferensen. För mer info se www.uppsalaconference.se

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.