Föreläsningsbilder, “Vad är vetenskaplighet?”

Eva Frimans föreläsningsbilder finns här:  Vetenskapligt arbete 2013. (102 kb, pdf)

This entry was posted in Hållbar utveckling B, Hållbar utveckling – tvärvetenskapligt fältarbete. Bookmark the permalink.