Forskningsetiska referenser (Uppsats)

Jag lovade att lägga upp några länkar till forskningsetiska principer. Dessa kan vara en idé att kasta ett öga på, eftersom de ofta också bidrar till välgenomtänkta och välgenomförda projekt.

Ni behöver dock inte göra någon formell etisk översyn av era projekt.

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.