Förväntningar på b-kusen

Från dagens kursintroduktionstillfälle listades följande viktiga frågor och förväntningar på kursen.

Viktiga frågor
– Hur ändrar vi folks beteende?
– Globaliseringsfrågor och förhållandet mellan globalt och lokalt
– rättvisa
– klimatförändringar och klimatanpassning
– staden
– energi
– anpassning
– informatiosspridning
– globalisering
– kulturell hållbarhet
– utjämnad resursfördelning?

Förväntningar:
– “lösningar” på problematiken
– god planering
– bättre blandning av positivt/negativt
– spännande gästföreläsningar
– arbeta med hållbar utveckling i praktiken
– annorlunda inlärningssätt
– vidga vyer
– intressanta föreläsare
– använda färre post-its
– bra organisering
– fokus framåt!
– fördjupa kunskap om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
– praktiskt arbete och större förståelse