Förväntningar på b-kusen

Från dagens kursintroduktionstillfälle listades följande viktiga frågor och förväntningar på kursen.

Viktiga frågor
- Hur ändrar vi folks beteende?
- Globaliseringsfrågor och förhållandet mellan globalt och lokalt
- rättvisa
- klimatförändringar och klimatanpassning
- staden
- energi
- anpassning
- informatiosspridning
- globalisering
- kulturell hållbarhet
- utjämnad resursfördelning?

Förväntningar:
- "lösningar" på problematiken
- god planering
- bättre blandning av positivt/negativt
- spännande gästföreläsningar
- arbeta med hållbar utveckling i praktiken
- annorlunda inlärningssätt
- vidga vyer
- intressanta föreläsare
- använda färre post-its
- bra organisering
- fokus framåt!
- fördjupa kunskap om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
- praktiskt arbete och större förståelse

 

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.