Grupper på Studentportalen – återkoppling

Hej!

Nu finns grupper för återkoppling att anmäla sig till på studentportalen. Anmäl er till den grupp som ni vill tillhöra. Till varje grupp finns en kopplad filarea, där ni kan lägga upp texter etc. som ni vill att de andra ska titta på inför återkopplingarna.

Principen för återkoppling är samma som på återkopplingstillfället häromdagen. Först gör ni en självvärdering och en kommentar om vad ni vill ha feedback på, inklusive frågor som ni vill diskutera. Denna självvärdering läggs upp tillsammans med den text ni vill att de andra tittar på - detta förstås i god tid innan återkopplingstillfället så att de andra har en chans att läsa och begrunda materialet.

Det andra steget är att ni läser varandras självvärderingar och de texter som lagts upp. För gärna egna anteckningar under läsningen, så att ni  har konstruktiva saker att säga på återkopplingen.

Det tredje steget är att ni ses på återkopplingstillfället och går igenom det hela och diskuterar varandras uppsatser och självvärderingar.

De två första stegen görs alltså innan ni ses. Kom överens med de andra i din grupp om vilka deadlines som gäller för att få feedback. Återkopplingstillfällen sker gemensamt och på eget ansvar. Ni sätter själva upp ambitionsnivån i gruppen, så diskutera gärna igenom vad ni har för förväntningar på varandra.

Teman för återkopplingar (även annat kan självklart diskuteras):
1) Metod/upplägg/frågeställningar
2) Text och litteraturanknytning
3) Resultat och analys

 

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.