Handledare

Nu finns handledare utsedda. Gå in i Studentportalen och se vilken handledare ni blivit tilldelade genom att titta i gruppindelningen "handledare".

Ni kommer alla att få mail från era handledare med tider för handledning, varav den första tiden kommer att vara i anslutning till inlämningen av idéskissen i nästa vecka. Några av er kommer att få handledning innan inlämningen, andra efter inlämning. Tiderna kommer att vara avstämda gentemot era scheman. Om ni absolut inte kan ha handledning den tid som handledaren föreslår kan ni 1) försöka byta tid med någon annan student som har samma handledare (och sedan meddela handledaren om ändringen) 2) kontakta handledaren för en annan tid. Förhoppningsvis går det att hitta en tid som funkar bättre.

 

 

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.